Sunday, November 8, 2009

Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975. Chương I

Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975.


Tường trình cuộc chiến của một quân nhân QLVNCH.
Long Điền.

Cuộc chiến Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 là một cuộc chiến đẩm máu, đầy tang thương,nhiều tranh cải,nhiều tên gọi (tùy theo khuynh hướng chính trị ) và còn để lại nhiều hậu quả cho Việt Nam từ 1975 đến nay và là cuộc chiến được giới truyền thông quốc tế ,các nhà văn ,nhà báo ngoại quốc bàn đến nhiều nhất dù đã chấm dứt sau 1975 ,khi phe Miền Nam thất bại ,phe Miền Bắc thống nhất cả nước (mà chưa thống nhất lòng người ).Dỉ nhiên các ký giả,các nhà bình luận quốc tế muốn gọi sao cho cuộc chiến VN thì họ cứ gọi vì hiểu rỏ thực chất cuộc chiến,tủi buồn hay vinh quang,cay đắng hay thoả mản trước một ảo tưởng của cuộc chiến thì chỉ có người Việt chúng ta hiểu về cuộc chiến Việt Nam rỏ nhất và đúng đắn nhất.
Ngày nay với các tài liệu quốc tế được giải mật,bức màn đen tối về lịch sử VN được vén lên với các hồi ký,các văn bản lịch sử ,các buổi phỏng vấn những nhân vật lịch sử ,với mạng luới điện toán toàn cầu đang được mở rộng,CSVN dù có sử dụng tường lửa,luật lệ khắc khe để ngăn chận thông tin nhưng cũng vẫn không ngăn chận nổi sự truy cập tin tức của đồng bào quốc nội.Có hiểu rỏ thực chất cuộc chiến Việt Nam thì chúng ta mới tránh được các cuộc chiến tranh tương tự,xa lánh các lập luận ngoại lai,phản dân tộc đang được tập đoàn cai trị hà khắc đang muốn bóp méo lịch sử ngỏ hầu tiếp tục làm giàu trên xương máu của Dân Tộc Việt Nam.
Sách gồm 5 chương: (Ghi chú :Phần nhận định của tác giả Long Điền chử lớn ,thẳng đứng. Phần trích dẩn các tài liệu chử nhỏ ,nghiên)

I) Mục đích quyển sách .
II) Nhận định cuộc chiến :
a-Nhận định cuộc chiến phiá Quốc Gia Dân Tộc.
b- Nhận định cuộc chiến phía những người Cộng Sản hay thân Cộng Sản
c-Nhận định cuộc chiến phiá Quốc Tế
III) Sự tác hại của cuộc chiến do Cộng sản Việt Nam chủ mưu
IV) Đường hướng đấu tranh tương lai cho một nước Việt Nam Dân Chủ và Tự Do thật sự .
V) Kết luận

Chương I :Mục đích:
Đây là loại sách “Tìm hiểu lịch sử cận đại" với mốc thời gian từ 1945-1975 của một quân nhân QLVNCH với mục đích đóng góp cho thế hệ Trẻ của VIỆT NAM biết được thực chất của cuộc chiến trên quê hương Việt Nam suốt 30 năm tàn khốc (1945-1975) , để nhận thấy sự sai lầm của Hồ Chí Minh và thuộc hạ đã gây ra cho VN bao đau thương đói khổ,để tìm hiểu tại sao cuộc chiến đã đẩy lùi bước tiến của Dân Tộc Việt Nam kiêu hùng nay phải được coi là chậm tiến so với các nước lân bang trong vùng Đông Nam Á.
-Điều tai hại nhất cho Dân Tộc Việt Nam là do sự tuyên truyền của CS trong suốt cuộc chiến 30 năm,trong các chiến dịch sát hại những người không theo CS,trong Cải cách Ruộng Đất 1955-1956,trong Nhân văn Giai Phẫm ,trong Tổng Tấn Công Mậu Thân 1968 ,trong thảm sát mùa Hè Đỏ Lửa 1972,trong các chiến dịch vơ vét tài sản dân Miền nam dưới tên gọi Đánh Tư sản Mại Bản sau 1975 .Trả thù bằng Học tập cải tạo, cướp giật công khai với cái tên Đổi tiền , đưa dân miền Nam đi kinh tế mới và hàng trăm chính sách trả thù khác, cả hai phía Quốc Cộng đều phải thừa nhận rằng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong ý đồ chia rẻ toàn dân ,gây đổ vỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam đã có từ ngàn xưa, khiến cho toàn dân ta sau 34 năm “thống nhất”mà vẫn còn chia rẻ và chưa biết đến bao giờ mới kết hợp lại được để tạo sức mạnh toàn dân để phát triển đất nước và chống ngoại xâm.Hàng trăm ngàn ,hàng triệu quân và dân Miền Nam bị sát hại đã khiến cho hàng chục triệu người liên hệ và con cháu họ sau nầy ở trong và ngoài nước vẫn còn mang căm thù Cộng sản và cũng phải kể hàng triệu người dân Miền Bắc có con em chết trận trong Nam,chết do bị Mỹ thả bom ngoài Bắc,con em Miền Nam chết trong khi bị dụ dổ theo Mặt Trận Giải Phóng v.v... khó mà hàn gắn vết thương lòng để có thể kết hợp người Việt thương yêu nhau như nghìn năm xưa .
-Trên thế giới chưa hề có dân tộc nào cùng một huyết thống ,cùng một quốc gia ,cùng một chiều dài lịch sử dân tộc mà lại hận thù nhiều và dai dẳng đến như vậy!!! Tại sao ? Xin cứ xem các chủ trương,chính sách cuả CSVN do CSQT chỉ thị thì rỏ!!! Hiện nay để độc quyền cai trị mà không bị lật đổ CSVN lại cũng tiếp tục áp dụng chính sách "Chia Để Trị" tức là chia rẻ các tôn giáo,các đoàn thể,các dân tộc ,các thành phần xã hội như thời chiến tranh cho nên lòng người dân trong nước cũng khó mà đoàn kết với nhau!!!( Xin lưu ý là Trung Cộng, Hàn Cộng là những nước áp dụng chính sách như Việt Cộng nên dân của họ cũng chia rẻ nhau nhưng không chia rẻ và căm thù dai dẳng bằng dân Việt Nam!!!)
-Nhiều người chưa hiểu rỏ chủ nghiã CSVN nên cứ thắc mắc là tại sao CSVN lại tạo chia rẻ để làm gì ?Chỉ có tạo chia rẻ, thì đảng Cộng sản mới nhanh chóng phát triển đảng viên,mới nhanh chóng cướp chính quyền,mới giử vửng chế độ dù có làm suy yếu tiềm năng Quốc Gia (điều đó Cộng sản không quan tâm!)
-Cuộc chiến 1945-1975 được xem là cuộc chiến giửa người Việt Quốc Gia và người Việt Cộng Sản.Còn được gọi tắt là cuộc chiến Quốc Cộng(hay là chiến tranh ý thức hệ).Từ năm 1945-1954 là thời kỳ Việt Minh Cộng sản khủng bố phe Quốc Gia gồm các đảng phái ,tôn giáo chống thực dân nhưng không theo chủ thuyết CS,thời kỳ 1954-1975 là thời kỳ xâm lược theo chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế,Miền Nam VN tự vệ chống lại cuộc xâm lược của CS Bắc Việt.Trong đó ngoài những cuộc giao tranh trên chiến trường ,Cộng Sản còn tiếp tục sát hạithường dân vô tội với mục đích khủng bố và gây bạo loạn để tiến hành xâm chiếm toàn thể Việt Nam và tạo dựng quyền hành độc tôn cho đảng Cộng sản.
-Quyển sách nầy nhằm chứng minh cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu được rỏ dã tâm cuả CSVN đã gây tác hại to lớn thế nào cho nhiều thế hệ khi chúng mang chủ nghĩa ngoại lai Mác Lê (Ý thức hệ CS) áp dụng vào đất nước ta ,gây cảnh đấu tranh giai cấp,sát hại hàng loạt những người kháng chiến (không theo chủ nghiã CS), đưa ra một đường lối giáo dục gây căm thù lẩn nhau trong các tầng lớp xả hội trong nước tạo cảnh “Nồi Da Xáo Thịt” ,nội chiến dai dẳng,mang màu sắc do khác biệt Ý thức hệ.Vì những yếu tố vừa kể trên,chúng ta sẽ lý giải được tại sao dân Việt Nam không thể đồng thuận để tái thiết quê hương sau 1975 và người Việt Quốc Gia trong và ngoài nước vẫn còn tiếp tục đòi giải thể chế độ độc tài,vô nhân suốt 33 năm sau “Thống Nhất”.
-Bối cảnh lịch sử thế giới lúc đó ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến Việt Nam (1945-1975)gồm 4 yếu tố như sau:
a-Các thuộc địa cuả Anh và Pháp từ đầu thế kỷ 20 đã có nhiều nước đứng lên đòi độc lập,Việt Nam là một nước bị Pháp đô hộ quá lâu (từ 1858)và sự cai trị độc ác cuả thực dân Pháp khiến cho lòng dân sôi sục muốn đứng lên dành Độc Lập.
b-Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945)sắp tàn mà thắng lợi thuộc về phe Đồng Minh giành nhiều thắng lợi trước bọn độc tài Phát Xít Đức , Ý ,Nhật làm cho lòng dân Việt hy vọng đánh đuổi thực dân Pháp vốn đã suy yếu và ngay cả nước Pháp cũng bị Đức chiếm đóng.
c-Pháp tỏ ra lép vế trước Nhật và đầu hàng Nhật tại Việt Nam một cách nhục nhả làm cho hy vọng giành lại chủ quyền cuả toàn dân Việt càng mạnh mẽ hơn.
d-Trung Hoa là nước lân bang với Việt Nam bị Nhật và các cường quốc Châu Âu xâu xé cũng đã đứng lên dành độc lập, làm nức lòng người dân Việt.Phe Cộng Sản tại Trung Hoa từ yếu thế đã dần dần thắng phe Quốc Dân Đảng Trung Hoa tạo cơ hội cho phe Cộng Sản Việt Nam manh nha chiếm chính quyền đang bị bỏ ngỏ(Pháp thì đầu hàng Nhật và Nhật cũng sắp thua trận với Đồng Minh)
Với 4 yếu tố trên đã tác động rất lớn đến tâm lý toàn dân Việt Nam khao khát Độc Lập Tự Do, đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhanh chân hơn so với các đảng phái khác trong việc chớp thời cơ phát động "cướp chính quyền" đang còn bỏ ngỏ. Đáng tiếc là thời điểm đó hoạt động liên kết gìửa Việt Nam Quốc Dân Đảng và Trung Hoa Quốc Dân Đảng quá yếu kém,bằng cớ là THQDĐ qua VN giải giới Nhật theo lệnh của Đồng Minh thì đại đa số các hành động của họ là ủng hộ cho Việt Minh chớ không phải ủng hộ cho VNQDĐ!. Đáng trách là CSVN giai đoạn đó lợi dụng lòng ái quốc của toàn dân đứng ra cướp chính quyền là để phục vụ cho Quốc Tế CS chớ không phải cho dân tộc Việt Nam!Mâu thuẩn nội tại trong lòng dân Việt khởi đầu từ đó,cuộc chiến Quốc -Cộng cũng xuất phát từ đó, gây ra cuộc chiến dai dẳng suốt 30 năm trường đem lại đau thương cho Dân Tộc.
- Cuộc chiến VN 1945-1975 được phe Cộng Sản gọi dưới cái tên mỷ miều :Cuộc chiến Giải Phóng Dân Tộc,Cuộc chiến Giành Độc Lập,Cuộc chiến Ý Thức Hệ,nhưng thực tế đó là một cuộc Nội Chiến tàn bạo nhất lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh và đảng CSVN thi hành theo sách lược của Cộng Sản Quốc Tế. Thời điểm 1945 ,chủ nghĩa Thực Dân trện đà phá sản ,Anh ,Pháp ,Hoà Lan …lần lược trao trả độc lập cho các nước thuộc địa.Gây ra cuộc chiến gọi là giải phóng dân tộc là không cần thiết,các quốc gia vùng Đông Nam Á như Phi Luật Tân,Miến Điện ,Mã Lai,Singapore đã được trao trả độc lập mà không cần chiến tranh đẫm máu .Cuộc chiến tranh vũ trang đã khiến cho đất nước ta vốn đứng hàng đầu trong vùng Đông Nam Á trở thành một nước lạc hậu đi sau cả Campuchia và Lào; chứ không cần đem so sánh với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á! Như vậy đủ nói lên người gây nên cuôc chiến 30 năm 1945-1975 là đảng CSVN là có công hay có tội đối với Dân Tộc!Có công là có công với CSQT và có tội là với Dân Tộc Việt Nam !
-Nhận định đúng đắn của một nhà đấu tranh trẻ trong nước- Phương Nam Đỗ Nam Hải- về sự không cần thiết của cuộc chiến VN(1945-1975): “Một câu hỏi đặt ra là nếu CT Hồ Chí Minh không chọn con đường của Lê Nin, thì Việt Nam sẽ đi theo con đường nào? Câu trả lời là: Việt Nam sẽ đi theo con đường các nước Ðông Nam Á (ASEAN) đã đi, mà Việt Nam chỉ mới ra nhập từ năm 1995 đến nay. Nếu như vậy đất nước đã không bị chậm nhiều chục năm so với thế giới, không phải gánh chịu những hậu quả kéo dài đến tận hôm nay, mà tôi xin trình bày rõ hơn ở phần sau. Cũng như đã tránh được mức độ khốc liệt vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh Ðông Dương lần thứ I (1946 - 1954). Và dĩ nhiên cuộc chiến tranh Ðông Dương lần thứ II (1954 - 1975) cũng đã không xảy ra. Máu xương của nhiều triệu con người Việt Nam ở cả hai phía đã không phải đổ xuống.”

- Muốn tìm hiểu Thực Chất cuộc chiến VN1945-1975 thì phải xét qua tổng thể,bao gồm “Khác biệt ý thức hệ”, “Thành phần tham gia” ,”Biên giới cuộc chiến”, “Quốc gia tham dự” v.v...không thể chỉ xét riêng một yếu tố nào rồi kết luận theo kiểu “Năm người mù xem voi”mỗi người nói một cách tùy theo xét cuộc chiến theo yếu tố nào.Chúng tôi không có tham vọng tranh luận từ ngử để gọi tên cho cuộc chiến Việt nam 1945-1974 mà chủ yếu là tìm hiểu những ẩn dụ chưa được phơi bày, những thủ đoạn được che dấu dưới những tên gọi mỹ miều “cuộc chiến dành Độc Lập”, “Cuộc kháng chiến thần thánh”.
-Bởi vì nếu vội vã kết luận đây là cuộc chiến “Ý Thức Hệ” thì đúng mà chưa đủ.Vì chỉ có một số ít những lý thuyết gia am tường ,còn đại đa số dân Việt Nam thì mấy ai hiểu rỏ ý thức hệ là gì.Ngay cả năm 1945 ,sau khi đã cướp được chính quyền qua cuộc chiến được gọi là “ Cách mạng Mùa Thu ” thì CS cũng đã vội vàng che dấu chủ thuyết CS (tuyên bố dẹp bỏ đảng Cộng sản Đông Dương 11.11.1945) vì dân VN thời điểm đó ít người biết,mà nếu biềt thì họ cũng không ưa thích cái Ý thức hệ ngoại lai nầy.
-Nếu kết luận đây là cuộc chiến “Uỷ Nhiệm” thì đúng mà chưa đủ,vì QLVNCH chiếu đấu bảo vệ biên cương ,như hình ảnh một người chủ nhà đánh nhau với bọn cướp, thì đâu cần ai Uỷ Nhiệm họ vẫn phải chiến đấu để bảo vệ tài sản cuả gia đình mình.

-Nều kết luận đây là cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn”thì sai vì thực tế có nhiều quốc gia tham chiến và người chết trên dất nước VN bao gồm :Trung Cộng,Bắc Hàn ,Cuba (theo tài liệu mới công bố),Pháp,Hoa Kỳ , Úc, Đại Hàn,Tân Tây Lan...
-Nếu kết luận đây là cuộc chiến “nồi da xáo thịt ”dùng người Việt giết người Việt (theo chủ trương của CSQT)thì còn tạm ổn ,nhưng dùng chử “Huynh Đệ Tương Tàn” thì sai vì chỉ có quân đội Miền Bắc xâm lược Miền Nam ,tàn sát quân và dân Miền Nam chứ QLVNCH không hề xâm lăng Miền Bắc thì sao goị là tương tàn được.
-Trong thời gian chống Pháp dành Độc Lập (1945-1954)có số thiệt hại đôi bên (Pháp-Việt)hàng chục ngàn nhân mạng;nhưng so với những cuộc thanh toán các đảng phái Quốc Gia như VN Quốc Dân Đảng,Dân Xả Đảng Hoà Hảo,Cao Đài v.v..do Việt Minh chủ trương rất ác liệt ,với thiệt hại nhân mạng lên đến hàng triệu người VN, thì rỏ ràng cuộc chiến dành Độc Lập bị Đảng Cộng sản VN đặt ra đàng sau cuộc thanh toán nội bộ ,thanh toán các đảng đối lập ,sát hại các tôn giáo v.v...trong đó phải kể đến những hành động trả đuả cuả các đảng phái đối với Việt Minh cũng không nhỏ và hoàn toàn các nạn nhân đôi bên đều là người Việt Nam ,nếu không gọi nội chiến thì gọi là gì? (xem biểu đồ tổn thất nhân mạng đôi bên)
Sau đây là biểu đồ tổn thất đôi bên trong các trận chiến giửa Pháp và Việt Minh từ 1945-1954

Pháp
Việt Minh


Lực lượng
Quân Pháp: 190,000
Các đồng minh ở thuộc địa Đông Dương: 55,000
Quốc gia Việt Nam: 150,000[1]
125,000 lính chính quy
75,000 ở các quân khu
250,000 dân quân[2]

Thương vong
94,581 chết
78,127 bị thương
40,000 bị bắt 300.000 chết
500.000 bị thương
100.000 bị bắt
và đối chiếu biểu đồ các vụ Việt Minh sát hại c ác đảng phái không Cộng sản v à các tôn giáo trong thời điểm 1945-1954 cho chúng ta thấy:
-Đạo Cao Đài bị Việt Minh sát hại :41.194 người gồm chức sắc Cao Đài và tín đồ bị VM ám sát và tàn sát tập thể trong 775 hố chôn tập thể .Chưa kể 55.716 chức sắc và tín đồ bị CSVN sát hại từ 1955-1975.Tổng cộng :96.910 người.
-Đạo Hoà Hảo bị Việt Minh sát hại trên 10.000 chức sắc và tín đồ từ 1945-1954 .(không có thống kê chính xác)và từ sau 1954-1975 có hàng ngàn chức sắc và tín đồ Hoà Hảo bị CSVN sát hại.
-Qua tài liệu thống kê cho ta thấy số nạn nhân các đảng phái không CS và các tôn giáo bị sát hại lên đến 700.000 người ,chưa kể tổn thất cuả thường dân trên 1.000.000 người ,gấp hàng chục lần con số lính Pháp tử trận . Như vậy xét ở phương diện bên tham chiến thì yếu tố Pháp Việt,yếu hơn Nội Chiến giửa người Việt với nhau.
-Trong thời gian từ 1954-1965 hoàn toàn không có quân đội ngoại quốc trên chiến trường,nhưng nhiều trận đánh cấp trung đoàn,tiểu đoàn xãy ra tại Miền Nam ,giửa phiá CS và VNCH (chưa có bộ đội Bắc Việt) , đồng thời kể từ ngày thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 1960 ,trong vòng 1 tuần lể CS đã sát hại hang chục ngàn viên chức xả ấp ,thì yếu tố “Nội Chiến” nổi bật.
-Ngày thành lập “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” 20-12-1960 ,một tổ chức do CS Bắc Việt dựng lên,trong vòng 1 tuần lể đầu tiên CSVN đã ám sát ,thủ tiêu hàng ngàn thường dân vô tội,viên chức chính quyền dân cử VNCH trong khi Hiệp Định Genève 1954 phân chia hai miền Nam Bắc như hai quốc gia riêng biệt theo 2 thể chế chính trị khác nhau,có chủ quyền ,có chính phủ,biên giới minh định qua vỹ tuyến 17 đó rỏ ràng là CS gây nội chiến Nam Bắc.Miền Nam chiến đấu là để tự vệ,MTGPMN là công cụ cuả CS Bắc Việt, là kẻ xâm lăng.
-Sau Hiệp Định Paris 1973 hoàn toàn quân đội Đồng Minh rút hết khỏi Miền Nam mà CSVN vẫn còn tấn công VNCH ác liệt hơn trước hoà đàm ,rỏ ràng CSVN cố tình tạo cuộc nội chiến với ý đồ “Xâm Lược”Miền Nam mà thôi.
-Còn nói đó là cuộc “nội chiến” thì phe Cộng Sản dứt khoát không chịu nhận , vì đó là cái“Tội Lổi Tày Trời” mà họ cố dấu.Nhạc sĩ phản chiến Trịnh Công Sơn vì không hiểu rỏ Cộng sản nên gọi cuộc chiến 1954-1975 là Nội Chiến mà suýt bị Cộng Sản thủ tiêu !Cộng sản sợ danh từ nầy lắm,vì đó chính là Tội Ác đích thực do chúng gây ra.Một thí dụ cụ thể :kẻ xa lạ thù oán nhau đốt nhà thì mình căm thù nhưng mau quên,nhưng nếu đó là anh em nghe lời người ta, lại đốt nhà anh em ruột cuả mình thì sẽ thành vừa thù vừa hận dai dẳng.
-Phiá Quốc Gia thì đa số xem đó là cuộc chiến Tự Vệ cuả Miền Nam chống lại Xâm Lược phương Bắc và không đồng ý gọi đó là cuộc Nội Chiến vì cho là dể mắc mưu ,luận điệu tuyên truyền của CSVN khi chúng lập ra tổ chức bù nhìn Mặt Trận Giải Phóng. Đánh lừa giới truyền thông ngoại quốc là chỉ có người dân Miền Nam nổi lên chống chính quyền Ngô Đình Diệm ,Nguyễn văn Thiệu thôi.Thực tế là có đến 90% chiến binh tử trận là từ Miền Bắc xâm nhập vàoNam qua hàng chục sư đoàn chính quy Bắc Việt . Thực tế thì đại đa số dân Miền Nam hiểu rỏ là cuộc chiến xảy ra do Miền Bắc chủ mưu,ngày nào không có bộ đội Bắc Việt xâm nhập thì ngày đó Miền Nam sẽ ổn định ngay.
Nói về thực chất cuộc chiến,nhiều nghi vấn lịch sử hiện nay vẫn chưa giải đáp được đầy đủ.Trong nguyên tắc viết sử ,người ta ít dùng chử “nếu” vì có quá nhiều thiên kiến.Nhưng muốn tìm hiểu thực chất cuộc chiến VN ,ta chỉ cần trả lời các chử “nếu” sau đây:
1 Nếu sau 1954 CSQT không bành trướng chủ nghiả CS sang các nước Đông Dương và đồng thời khối Tây Phương bỏ mặc Đông Dương cho CS chiếm như các nước Đông Âu sau 1945 thì có cuộc chiến Đông Dương không ?(dỉ nhiên là không có chiến tranh xảy ra)
2 Nếu CSVN không cài người và chôn dấu vũ khí lại ở Miền Nam trước HĐ Genève 1954 thì Miền Nam có xảy ra chiến tranh không?(nếu có thì chỉ có tranh chấp nội bộ ,không có xảy ra chiến tranh quy mô)
3 Nếu cho dù Hoa kỳ và Tây phương có viện trợ nhưng Miền Nam không chống trả CS (hoặc tự động đầu hàng CS)thì có chiến tranh không ?.( điển hình là các nước Đông Âu đã bị khối Tây Phương bỏ mặc cho CS xâm lược,nên không có chiến tranh,tuy nhiên họ phải sống đau khổ suốt 45 năm mới giải thoát được ách CS (1945-1990)
4 Nếu Liên Sô và Trung Cộng có viện trợ,có xuí biểu,có áp lực nhưng Hồ Chí Minh và đảng CSVN không chấp nhận tấn công Miền Nam thì có chiến tranh không ?Nếu Hồ Chí Minh dám trả lời với Mao Trạch Đông : “đồng chí hảy giải phóng Đài Loan trước khi xúi tôi đánh Miền Nam VN” thì có chiến tranh 30 năm không ?
5 Nếu chỉ có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam không có bộ đội chính quy Miền Bắc vào thì có chiến tranh lâu dài không? (Với chính sách chiêu hồi và bình định nông thôn của VNCH sẽ ổn định Miên Nam nhanh chóng,không có chiến tranh xảy ra.Llời thú nhận của Lê Duẩn thuộc Bộ Chính Trị đảng CS cho biết 95% quân Giải Phóng Miền Nam đã bị chính quyền Cộng Hoà tiêu diệt từ năm 1961).
6 Nếu nói Miền Nam bị Mỹ đô hộ theo kiểu thực dân mới ,vậy thử hỏi Tây Đức,Nam Hàn có bị Mỹ đô hộ chưa?(xin thưa Tây Đức và Nam Hàn chỉ là đồng minh với Mỹ thôi,họ là đồng minh ngang hàng với Mỹ vì an ninh ổn định, không bị chiến tranh chi phối,ngày nay kinh tế của 2 nước nầy thuộc hàng cao nhất thế giới và không lệ thuộc bất cứ ai.Tây Đức chủ động hiệp thương với Đông Đức,bỏ ra hàng chục tỹ dollar tài trợ cho Đông Đức trước khi 2 nước thống nhất và Nam Hàn trong tương lai gần sẽ thống nhất , đùm bọc Bắc Hàn đang rên siết vì đói nghèo.)
7-Có người đặt giả thuyết :nếu năm 1948 Quốc Trưởng Bảo Đại không thành lập Quân Đội Quốc Gia,tiền thân của QLVNCH sau nầy thì trên đất nước VN có chiến tranh không? Xin thưa:sẽ không có chiến tranh bom đạn. Nhưng số người chết vì CS thanh trừng có thể sẽ nhiều hơn khi có chiến tranh đối đầu. Điển hình đất nước Trung Hoa sau cuộc chiến Quốc Cộng 1949,Trung cộng làm chủ lục địa Trung Hoa thì cuộc “Đại Thanh Trừng”lên đến hàng chục triệu người.Liên Xô cũng vậy ,sau cuộc nội chiến Nga 1918-1922,Stalin lên cầm quyền (sau khi Lénin chết năm 1924) đã làm những cuộc “Đại thanh trừng” "Đại khủng bố”sát hại hàng chục triệu dân Nga,Việt Nam sau 1945,Việt Minh cầm quyền,có sự tham gia của các đảng phái trong Quốc Hội ,nhưng Hồ Chí Minh và thuộc hạ đã tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào (trong vòng 2 năm 1945-1946).bởi vì lúc đó không còn lực lượng nào đủ mạnh để đối đầu với CS!
-Sách nầy cũng nhằm phản bác các luận điểm ,nhản quan của những cây viết Tây Phương vốn đã không hiểu,hoặc hiểu lệch lạc về cuộc chiến Việt Nam ,theo họ cuộc chiến vừa qua chĩ là giửa nguời Mỹ và Cộng sản Việt Nam ,thực tế cuộc chiến vừa qua đa phần là do chính những người Việt Nam với nhau mà thôi,bởi vì bằng chứng lịch sử cho thấy từ 1954 đến 1964 trước khi quân đội đồng minh vào tiếp cứu Miền Nam trước làn sóng xâm lăng cuả CS Đỏ thì quân và dân Miền Nam đã cùng nhau chống chọi cuộc xâm lược của CS Bắc Việt và sau khi quân đội đồng minh hoàn toàn rút lui khỏi Miền Nam (Hiệp Định Paris năm 1973) thì quân và dân Miền nam vẫn tiếp tục chống chọi với sự xâm lược của CS Bắc Việt .
-Bài viết cũng nhằm phản bác lập luận cho rằng : công nhận nội chiến là mắc mưu của Cộng sản.Bởi vì phiá Cộng sản luôn tuyên truyền là chế độ cai trị của Miền Nam quá hà khắc nên dân chúng Miền Nam tự động nổi dậy và thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để chống trả,Miền Bắc không có xâm lăng Miền Nam . Điều giải thích của CS là hoàn toàn dối trá,một đứa con nít cũng hiểu là chỉ cần 1 tháng thôi,phiá Bắc Việt đừng chi viện người và súng đạn thì cuộc chiến trong Nam sẽ chấm dứt ngay,vì tên gọi là MTGPMN nhưng thực chất 95% là lính Bắc Việt . Xin thưa :CSVN luôn kêu gọi hoà hợp ,hoà giải nhưng thực tâm chúng chỉ muốn gây cảnh nội chiến để dể dàng thôn tính quyền lực vào một đảng duy nhất là đảng CSVN.Xin minh định cho rỏ là chúng ta (người theo đường lối Quốc Gia Dân Tộc )không bao giờ chấp nhận đồng thời không muốn cảnh nội chiến xảy ra.Người lính VNCH khi cầm súng chống CS Bắc Việt là để bảo vệ tổ quốc trước kẻ thù ngoan cố theo chủ nghiả CS Quốc Tế phá hoại hoà bình và cuộc chiến nầy xảy ra từ 1945 đến 1975 là do CSVN gây ra,chúng là kẻ chủ mưu cho cuộc nội chiến độc hại gấp trăm lần nạn ngoại xâm.Bởi vì chống ngoại xâm xong rồi thì toàn dân sẽ chung phần tái thiết đất nước dể dàng,còn cuộc nội thù thì cứ dai dẳng mấy chục năm (từ 1945 đế nay)làm cho đất nước suy yếu và hiện nay vẫn còn kéo dài không biét đến bao giờ mới có thống nhất lòng người để chung vai canh tân đất nước, để phòng thủ chống ngoại xâm.
-Qua phần trình bày trên ,cho chúng ta kết luận là :muốn xét thực chất cuộc chiến VN 1945-1975 thì phải xét tổng thể các yếu tố tạo thành chiến tranh để kết luận hoặc gọi tên cuộc chiến. Nếu chỉ xét một khía cạnh,một yếu tố thì dể thiếu sót, đúng nhưng chưa đủ.
-Sau khi trình bày thực chất cuộc chiến ,người viết mong mỏi sẽ giúp cho giới trẻ tại VN và hải ngoại hiểu rỏ bản chất cuộc chiến xấu xa,không cần thiết mà hiện nay đảng CSVN độc tài vẫn hằng ca tụng là "cuộc chiến thần thánh"" giải phóng quê hương"! Để cho giới trẻ thấy được sự hào hùng cuả QLVNCH trong suốt 20 năm, hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc,bảo vệ Tự Do ,Dân Chủ thực sự cho đất nước Việt Nam thân yêu .Giúp cho thanh niên VN hiểu được tại sao ngưới Việt Quốc Gia tại quốc nội và cả ở hải ngoại ,tại sao sau năm 1975 khi đất nước “Thống Nhất” rồi vẫn kiên trì tranh đấu cho quyền lợi thiết thực cuả đồng bào vì yêu quê hương đất nước,vì tương lai giống nòi . Để lý giải cho giới trẻ hiểu được vì sao một số lảnh tụ,trí thức,tướng lãnh có hàng chục tuổi đảng,có địa vị cao ngất trong chế độ CS mà ngày nay họ đã nhận ra bộ mặt thật xấu xa cuả chế độ mà bao năm họ đã từng phục vụ đắc lực,nhờ vào truyền thông đại chúng mở rộng ,nhờ vào các tài liệu mật được giải mật phô bày công khai nên những công thần CS ngày nay họ đã thấy được bản chất tôi ác cuả cái đảng mà họ từng tham gia,giết hại đồng bào. Để tiếp tục cầm quyền ,cai trị ngu dốt và hà khắc dân ta,bọn chóp bu trong Bộ Chính Trị đã và đang sử dụng chiêu bài giả trá,tráo trở hai mặt làm cho người dân trong nước và hải ngoại không biết đâu là chính nghiả,gian tà.Không phân biệt trắng đen để chúng tiếp tục lừa dối ,vơ vét , đục khoét tài sản quốc gia và làm đất nước ngày một lụn bại . Đường hướng đấu tranh hiện tại và tương lai cho Việt Nam là : Giải trừ gian tà , đề cao chính nghiả, đoàn kết toàn dân ,Tự Do,Dân Chủ thật sự để tái thiết Đất Nước Việt Nam trở nên giàu mạnh trong thế giới văn minh hiện tại.
-Tên gọi cho cuộc chiến 30 năm tại Việt Nam từ 1945-1975 có rất nhiều tên gọi do lập trường của mỗi bên Quốc Gia và Cộng Sản.Tuy nhiên theo tôi, tên gọi cho cuộc chiến không quan trọng bằng thực chất cuôc chiến ,không cần tranh luận quá nhiều cho phần nổi (cho tên gọi )mà nên tìm hiểu phần chìm ,phần ý đồ thật sự của tảng băng cuộc chiến ViệtNam .Tìm hiểu ẩn dụ cuả cuộc chiến ,theo tôi chúng ta nên dành cho các nhà lãnh đạo đã tham dự cuộc chiến Việt Nam ở cả 2 phiá,những tướng lãnh ,những sử gia,chính trị gia của Việt Nam và kể cả những lãnh tụ ,sử gia,nhà báo quốc tế.
Lý do chọn những vị lãnh đạo Việt Nam ,các vị tướng lãnh trực tiếp chỉ huy,các sử gia,bình luận gia,chính trị gia đại diện cho 2 Miền Nam,Bắc là những lời nói có giá trị cao nhất ,vì họ chịu trách nhiệm trước lịch sử,trước Dân Tộc VN trong cuộc chiến và sau nầy. Ưu tiên dành cho những người Việt Nam vì một số những người ngoại cuộc không hiểu rỏ thực chất cuộc chiến,nguyên nhân và hậu quả bằng người dân Việt chịu trực tiếp những đau thương ,mất mát,vinh nhục trong cuộc chiến. Trước đây vẫn còn nhiều tranh cải trong suốt nửa thế kỷ qua và còn kéo dài đến tận hôm nay (2009 )và chưa biết đến bao giờ mới có sự đồng thuận của toàn dân Việt khi nhắc đến cuộc chiến tang thương nầy.
Lần lược chúng ta sẽ tìm hiểu “Thực Chất cuộc chiến VN từ 1945-1975 “ qua các lời tuyên bố,lời nhận định cuả chính các nhân vật lịch sử sau đây: (ghi chú :chử in nghiên,trong ngoặc kép là lời cuả nhân vật lịch sử. Chử in đứng là nhận định cuả người viết).Chúng tôi chỉ trích dẩn những nhận định liên quan đến thực chất cuộc chiến.
Chương II Nhận Định Cuộc Chiến
a-Nhận định cuộc chiến phía Quốc Gia:
1Quốc Trưởng Bảo Đại ,
2-Tổng thống Ngô Đình Diệm ,
3-Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ,
4- Tổng thống Trần Văn Hương,
5-Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Cẩn ,
6-Đại Tướng Cao Văn Viên,
7- Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy,
8-Sử gia Trần Trọng Kim,
9-Sử gia đại tá Phạm Văn Sơn,
10 Sử gia Hoàng Cơ Thụy,
11-Sử gia tiến sĩ Trần Gia Phụng,
12-Nhà nghiên cứu sử Minh Võ,
13-Luật Sư Lâm Lể Trinh .
14-Sử gia Hứa Hoành ,
15-Sử gia tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu
b-Nhận định cuộc chiến phía Cộng sản :
1- Hồ Chí Minh,chủ tịch đảng Cộng sản
2-Thủ Tướng Phạm Văn Đồng,
3- Võ Nguyên Giáp, đại tướng
4-Lê Duẩn ,
5- Trường Chinh,
6-Mai Chí Thọ
7-Thủ tướng Vỏ Văn Kiệt,
8-Trần Văn Giàu,
9-Sử gia Trấn Quốc Vượng,
10- Sử gia Trần Huy Liệu ,
11- Trần Bạch Đằng,
12-Tố Hữu,Bộ trưởng
13-TBT Nguyễn Văn Linh
14-Nguyển Hữu Thọ,
15 Trần Độ.,Dương Quỳnh Hoa,

c-Nhận định cuộc chiến phía Quốc Tế :
1- Tổng Thống Hoa Kỳ Eisenhower,
2-TT Hoa Kỳ Nixon,
3-Bộ trưởng Ngoai Giao HK Henry Kissinger,
4-Sử gia Bill Laurie ,
5- Sử gia Mark Moyar,
6- TNS Stephen Young,
7-Đại Tướng W.Westmoreland,
8- Đại Tướng Pháp Vanuxem ,
9-Sử gia Pierre Darcourt,
10-sử gia Bernard Fall,
11-Sử gia Michel Tauriac,
12-Jack Foisie,
13-Jean Francois Revel,
14- Harry Noyes,
15-Stephane Courtois,
16-Edward Miller,
17-Giáo Sư R.J.Rummel.

Xin xem tiếp Chương II

No comments:

Post a Comment